Lesińska Joanna, Nauczanie zdalne a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - obowiązki dyrektora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nauczanie zdalne a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - obowiązki dyrektora

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego, co wiąże się z koniecznością wykonania pewnych zadań przez jednostki oświatowe w sferze pracowniczej. Ponadto w obrocie prawnym pozostaje kilka aktów prawnych, które regulują zagadnienia dotyczące nauki zdalnej, co budzi liczne wątpliwości związane z ich stosowaniem. W niniejszym komentarzu zostały omówione sprawy kadrowe oraz kwestie obowiązywania poszczególnych aktów prawnych dotyczących możliwości przejścia na zdalne nauczanie.

Opracowanie kierowane jest w szczególności do dyrektorów publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, ale także do organów prowadzących i nauczycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX