Pisarczyk Łukasz Marek, Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 21 lutego 2016 r.
Autor:

Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę

Szczegółowa analiza środków prawnych przewidzianych dla zaspokojenia roszczeń przysługujących pracownikowi w przypadkach wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. W komentarzu oddzielnie omówiono sposoby naprawienia szkód majątkowych i niemajątkowych z uwzględnieniem wypadków powodujących zmniejszenie zakresu roszczeń pracownika. Autor omawia jedynie stronę formalną rozwiązania stosunku pracy i jej prawidłowość. Artykuł w dużym stopniu odwołuje się do rozwiązań stosowanych w innych krajach, wskazując na różnice w stosunku do rozwiązań polskich. Do tekstu załączono bogaty wybór orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX