Dowgier Rafał, Naliczanie odsetek za zwłokę w podatkach lokalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor:

Naliczanie odsetek za zwłokę w podatkach lokalnych

Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniono zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Dodany w art. 56 o.p. nowy § 1a wprowadza niższe odsetki za zwłokę w przypadku samodzielnej korekty deklaracji podatkowej. Nowelizacja ta uzupełnia regulacje dotyczące naliczania odsetek za zwłokę w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX