Warmińska-Friberg Ewa, Nabywanie leków przez świadczeniodawców w kontekście wyroku NSA

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nabywanie leków przez świadczeniodawców w kontekście wyroku NSA

1.Wstęp

Naczelny Sąd Administracyjny 28.05.2019 r. wydał wyrok (II OSK 1114/19, LEX nr 2682314) w przedmiocie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjenta, popierając decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z 11.06.2018 r., RzPP-WPR.45.95.2017.MMA (http://www.rpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/o_biurze/postepowania_zbiorowe_pr_pacjenta_7.05.2019.pdf). W decyzji tej Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) uznał za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych praktykę polegającą na uzależnieniu u pacjentów leczonych w ramach programów lekowych zastosowania produktu leczniczego zawierającego substancję czynną etanercept w dawce 50 mg o danej nazwie handlowej od wyników postępowania przetargowego ogłoszonego przez szpital, bez zapewnienia zachowania wymagań aktualnej wiedzy medycznej przy zmianie tego leku.

W uzasadnieniu do wyroku z 28.05.2019 r., II OSK 1114/19, NSA nie odniósł się do kwestii skuteczności leków, możliwości ich zamiany czy innych aspektów związanych z samym produktem....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX