Wyrwińska Karolina, Miejsce prowadzenia działalności przez bank spółdzielczy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Miejsce prowadzenia działalności przez bank spółdzielczy

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wyznacza teren, na którym bank spółdzielczy może prowadzić działalność. Co do zasady jest to teren powiatu, w którym znajduje się siedziba banku spółdzielczego, oraz teren powiatów, w których w dniu wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy znajdowały się jego placówki wykonujące czynności bankowe, o których mowa w wymienionej ustawie. W oparciu o przepisy tej ustawy dopuszczalne jest też powiększenie tego terenu. W komentarzu zostały opisane trzy sposoby dokonania tej czynności. Pierwszy związany jest z wysokością posiadanego przez bank spółdzielczy kapitału założycielskiego, drugi wymaga uzyskania zgody od podmiotu określonego w powyższej ustawie, a trzeci polega na połączeniu banków spółdzielczych. W komentarzu przedstawiono również przesłanki ograniczenia terenu działalności banku spółdzielczego i poruszono kwestię prowadzenia przez bank spółdzielczy działalności za granicą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX