Merytoryczna kontrola oskarżenia w fazie poprzedzającej rozprawę główną - OpenLEX

Siwek Marek, Merytoryczna kontrola oskarżenia w fazie poprzedzającej rozprawę główną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Merytoryczna kontrola oskarżenia w fazie poprzedzającej rozprawę główną

Niniejszy komentarz odnosi się części zagadnień związanych z regulacjami zawartymi w rozdziale 40 kodeksu postępowania karnego. Dotyczy trybu postępowania przed sądem I instancji na posiedzeniu w fazie po przyjęciu aktu oskarżenia, z wyłączeniem rozstrzygania wyrokiem o odpowiedzialności karnej oskarżonego. W komentarzu zawarte zostały praktyczne uwagi dotyczące orzekania o umorzeniu postępowania, jego zawieszeniu, stwierdzaniu niewłaściwości sądu, zmianie trybu postępowania, zwrocie sprawy prokuratorowi oraz środków zapobiegawczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX