Mejka Anna, Małżeńskie umowy majątkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Małżeńskie umowy majątkowe

Zawarcie związku małżeńskiego rodzi szereg skutków. Jednym z nich jest powstanie ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżonków. Ustawowa wspólność nie jest jednak jedynym sposobem, w jaki mogą kształtować się małżeńskie stosunki majątkowe. Małżonkowie mają bowiem możliwość regulowania ich układu własnymi decyzjami, które ostatecznie przybierają formę umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz). Umowy majątkowe zawierane są coraz częściej. Mimo to dla notariuszy nadal są zagadnieniem problematycznym. Celem niniejszego komentarza jest przedstawienie istoty intercyz oraz wymogów formalnych, które każda z nich powinna spełniać, by być ważną i skuteczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX