Gałęska-Śliwka Anita, Macierzyństwo zastępcze – aspekty prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 lutego 2011 r.
Autor:

Macierzyństwo zastępcze – aspekty prawne

Komentarz omawia macierzyństwo zastępcze. W opracowaniu przedstawiono społeczne uwarunkowania zjawiska (bezpłodność, rozwój medycyny), regulację prawną zagadnienia oraz powództwa o zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa. Opisano także prawne znaczenie umowy o macierzyństwo zastępcze, wskazując na problem dopuszczalności tejże umowy w świetle Kodeksu cywilnego (uznanie umowy o macierzyństwo zastępcze za nieważną) oraz Kodeksu karnego (penalizacja organizacji adopcji w celu uzyskania korzyści majątkowej).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX