Słodka Katarzyna, Lista oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komentarz omawia zasady ustalania kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Scharakteryzowano reguły tworzenia i prowadzenia tzw. list oczekujących, dokonywania przesunięć i zmian terminów a także zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do odpowiednich grup pacjentów (przypadki pilne oraz stabilne). Przedstawiono skład oraz zakres zadań tzw. zespołów oceny przyjęć, jak również zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń wysokospecjalistycznych oraz reguły przekazywania list oczekujących do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX