Liszewska Agnieszka, Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 lipca 2013 r.
Autor:

Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym

Artykuł przedstawia problematykę udziału lekarza w postępowaniu karnym w roli świadka. Poruszono kwestię zakresu obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w procesie składania zeznań przed sądem a także zasady odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX