Lekarz jako funkcjonariusz publiczny - OpenLEX

Zimna Tamara, Lekarz jako funkcjonariusz publiczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 sierpnia 2018 r.
Autor:

Lekarz jako funkcjonariusz publiczny

Niniejszy komentarz opisuje status lekarza w świetle regulacji o funkcjonariuszach publicznych. Zdefiniowano pojęcie funkcjonariusza publicznego, status prawny m.in. lekarza orzekającego w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy oraz lekarza pracownika administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. Przedstawiono również konsekwencje uzyskania statusu funkcjonariusza publicznego oraz zakres jego ochrony prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX