Lesińska Joanna, Szłyk Katarzyna, Legitymacje nauczycielskie - ulgi na przejazdy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Legitymacje nauczycielskie - ulgi na przejazdy

Niniejsze opracowanie jest próbą obszerniejszego skomentowania przepisów regulujących sprawę legitymacji nauczycieli uprawniających do zniżkowych przejazdów oraz pytań o ewentualne wzory takich legitymacji. Autor wyjaśnia, obowiązujący stan prawny wydawania legitymacji służbowych, wskazuje ich wzór oraz określa grupę odbiorców uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX