Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autorzy:

Leasing a PIT

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne mogą być używane zarówno przez ich właściciela, jak i przez osobę trzecią. Różne przy tym mogą być formy przekazania składnika majątku do używania innemu podmiotowi. Do najpowszechniejszych zaliczyć należy umowy: najmu, dzierżawy i użyczenia, które należą do klasycznych umów uregulowanych w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – k.c., oraz umowę leasingu, która jako umowa nazwana została wprowadzona do Kodeksu cywilnego przez ustawę z 26.07.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Oddanie lub przyjęcie rzeczy do używania ma, obok skutków cywilnoprawnych i ekonomicznych, również konsekwencje podatkowe, które uzależnione są zasadniczo od tego do składników czyjego majątku dana rzecz lub prawo – dla celów podatkowych – będą zaliczane, a więc od tego, któremu podmiotowi przysługiwać będzie prawo dokonywania odpisów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?