Grzejszczak Paweł, Lasy ochronne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Lasy ochronne

Komentarz stanowi syntezę informacji dotyczących funkcjonowania lasów ochronnych. Autor szczegółowo opisuje warunki i tryb uznania lasu za ochronny. W artykule wiele miejsca zostało poświęcone prawidłowej gospodarce leśnej oraz ograniczeniom prowadzenia działalności inwestycyjnej. Komentarz oparty jest na obowiązującym prawie oraz orzecznictwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX