Broś Marek, Kwestia zgody małżonka na udzielenie poręczenia cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kwestia zgody małżonka na udzielenie poręczenia cywilnego

Ocena poręczenia w świetle przepisów o małżeńskim ustroju majątkowym należy do zagadnień spornych i nastręczających trudności interpretacyjne w orzecznictwie i doktrynie. Stosunkowo niewiele problemów powstaje w sytuacji rozdzielności majątkowej małżonków, gdyż w takim przypadku zgoda na udzielenie poręczenia nie jest wymagana, a bank powinien żądać okazania umowy zawartej w formie aktu notarialnego wyłączającej lub ograniczającej wspólność ustawową albo orzeczenia sądu o zniesieniu wspólności ustawowej. Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedzi na pytania: czy umowa poręczenia należy do czynności zarządu majątkiem wspólnym oraz czy umowę poręczenia należy zaszeregować do czynności zwykłego zarządu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX