Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Kwalifikacja sprawy o zwrot zatrzymanego wadium

Zidentyfikowanie charakteru sprawy o zwrot wadium (o zasądzenie jego wartości) ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji przez wykonawcę prawa dochodzenia roszczenia o zwrot zatrzymanego wadium. Wybór przez wykonawcę niewłaściwej drogi postępowania naraża go na oddalenie wniesionego środka ochrony prawnej. Sprawa o zwrot wadium zatrzymanego przez zamawiającego to w istocie sprawa o zasądzenie jego wartości, która jest sprawą cywilną w sensie materialnym i formalnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?