CIC Kancelaria, Kwalifikacja budowlana znaków drogowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 lutego 2021 r.
Autor:

Kwalifikacja budowlana znaków drogowych

Autor komentarza porusza zagadnienie kwalifikacji budowlanej znaku drogowego. Omawia również kwestię prowadzenia przez nadzór budowlany postępowania w sprawie zastosowania znaku drogowego niezgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych ze względu na brak deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu. Komentarz wskazuje również, który organ jest kompetentny do prowadzenia postępowania administracyjnego w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX