Koszty kredytu konsumenckiego objęte limitem z art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim - OpenLEX

Włodarska Karolina, Koszty kredytu konsumenckiego objęte limitem z art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 grudnia 2011 r.
Autor:

Koszty kredytu konsumenckiego objęte limitem z art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim

Zdaniem ustawodawcy konieczne jest wprowadzenie instrumentów prawnych, ograniczających zjawisko wzrastającego zadłużenia konsumentów oraz zjawisko zaciągania przez nich kredytów wiążących się z wysokimi kosztami. Jako że jednym z założeń systemu ochrony konsumenta jest tworzenie przejrzystych rozwiązań, dzięki którym konsument miałby znaczny stopień pewności swojej sytuacji prawnej, uznano za uzasadnione wprowadzenie regulacji, z której wynikałoby wprost, jakie są dopuszczalne koszty maksymalne, ponad które nie można wykroczyć. Znalazła się ona w ustawie o kredycie konsumenckim, która mówi, iż łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów, związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń (w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX