Korzystanie z cudzej nieruchomości podczas prowadzenia robót budowlanych - OpenLEX

CIC Kancelaria, Dorska Dorota, Korzystanie z cudzej nieruchomości podczas prowadzenia robót budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Korzystanie z cudzej nieruchomości podczas prowadzenia robót budowlanych

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, zapewniając m.in. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. Do takich interesów z pewnością należy zaliczyć interes właściciela sąsiedniej nieruchomości, związany z jego prawem własności. Autor omawia zagadnienia związane z korzystaniem cudzej nieruchomości celem przeprowadzenia robót budowlanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX