Kontrola ZUS - sankcje dla pracodawcy - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Kontrola ZUS - sankcje dla pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 października 2015 r.
Autor:

Kontrola ZUS - sankcje dla pracodawcy

Szczegółowy komentarz dotyczący sankcji, które mogą być zastosowane wobec pracodawcy w przypadku wykrycia w postępowaniu kontrolnym nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązku ubezpieczeniowego. Autor omawia wszystkie najważniejsze rodzaje sankcji, które mogą być zastosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub na jego wniosek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na egzekucję administracyjną oraz na kwestię zgłoszenia upadłości dłużnika oraz kwestię odpowiedzialności karnej pracodawców rażąco naruszających uprawnienia pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX