Nagórek Marcin, Kontrola zarządcza w kontekście zaniechań dochodzenia przez gminę należności cywilnoprawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola zarządcza w kontekście zaniechań dochodzenia przez gminę należności cywilnoprawnych

Przedmiotową problematykę można przedstawić przekrojowo, od kwestii dotyczących samego zdefiniowania pojęcia kontroli zarządczej, przez kwestie związane z uprawnieniami podmiotów weryfikujących (kontrolujących) funkcjonowanie tej kontroli, aspektami naruszenia tej kontroli w kontekście zaniechania dochodzenia należności cywilnoprawnych, aż po ustalenie prawidłowych wzorców postępowania, które wypełniałyby postulat kontroli zarządczej w tym konkretnym zakresie przedmiotowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX