Piszko Agata, Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej

Opracowanie poświęcone jest aspektom kontroli wykonywanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Najogólniej rzecz ujmując, do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy. Pracodawcą dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami jest szkoła czy przedszkole. Zadania pracodawcy są wykonywane przez dyrektora placówki – który reprezentuje ją i jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole czy przedszkolu pracowników. Wobec powyższego ciążą na nim obowiązki wynikające z pragmatyki służbowej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Poniższe opracowanie ma charakter praktycznego poradnika – mającego pomóc dyrektorom szkół i wszystkich placówek oświatowych przygotować się do ewentualnej kontroli inspektorów PIP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX