Hellich Ewa, Kontrola finansowa a odpowiedzialność dyrektora przedszkola

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola finansowa a odpowiedzialność dyrektora przedszkola

Nowa ustawa o finansach publicznych nie stanowi osobno, bezpośrednio o kontroli finansowej. Nie oznacza to jednak braku obowiązku jej przeprowadzania. Kontrola finansowa stanowi bowiem ważny element rachunkowości uregulowanej odrębną ustawą, której podstawowe zasady dotyczą także jednostek sektora finansów publicznych.

Kontrola finansowa odgrywa dużą rolę w zarządzaniu funduszami, gromadzeniu i rozdysponowywaniu środków publicznych, zaciąganiu zobowiązań oraz gospodarowaniu mieniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX