Paszkowski Artur, Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komentarz niniejszy dotyczy kwestii związanych z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. W swej istocie dotyka on nade wszystko materii zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Komentarz omawia ponadto najistotniejsze problemy odnoszące się do warunków wymaganych od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz do warunków dodatkowo ocenianych w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX