Janczukowicz Krzysztof, Konsekwencje ustalenia chuligańskiego charakteru występku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje ustalenia chuligańskiego charakteru występku

Chuligański charakter występku to okoliczność wpływająca na zaostrzenie odpowiedzialności karnej. W niniejszym komentarzu przedstawiono konsekwencje ustalenia tej okoliczności. Kwestia wcześniejsza, a więc przesłanki jej ustalania, omówiona jest w odrębnym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX