Matusiakiewicz Łukasz, Konieczność powołania biegłego w świetle art. 197 Ordynacji podatkowej - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Konieczność powołania biegłego w świetle art. 197 Ordynacji podatkowej - omówienie orzecznictwa

Stosownie do art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami w celu wydania opinii. Z art. 197 § 2 o.p. wynika też determinowany innymi przepisami (zwłaszcza materialnoprawnymi) obowiązek powołania biegłego. Można zastanawiać się, czy skoro organ „może” powołać biegłego, to jest to przypadek fakultatywności działania, czy jednak mimo wszystko działanie takie będzie obligatoryjne. Oczywiście zwolennicy obu teorii i tak zgodzą się, że granice obowiązku wyznacza zasada prawdy obiektywnej (art. 122 o.p.). Mimo to można pokusić się o wskazanie linii orzeczniczych podnoszących zarówno szerszy, jak i węższy zakres zastosowania art. 197 § 1 o.p. wobec konieczności powołania biegłego w sprawach podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX