Lipiec-Warzecha Ludmiła, Koncesja na roboty budowlane lub usługi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Koncesja na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi uregulowała zagadnienie udzielania koncesji, zasady prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji, tryb wyłaniania koncesjonariusza oraz treść i reguły sporządzania umowy koncesji. Podstawowym celem ustawy jest aktywizacja sektora administracji publicznej w realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału podmiotów prywatnych. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi wprowadziła również zmiany w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, właśnie tym zmianom został poświęcony niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX