Ćwiek Piotr, Kompensacja przyrodnicza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Kompensacja przyrodnicza

W komentarzu omówiono pojęcie kompensacji przyrodniczej oraz sytuacje, w jakich należy uwzględnić związane z nią wymagania. Jest to istotny element przy realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na obszarach Natura 2000.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX