Komentarz praktyczny do zarządzenie Prezesa NFZ Nr 68/2016/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w... - OpenLEX

Paszkowski Artur, Komentarz praktyczny do zarządzenie Prezesa NFZ Nr 68/2016/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Komentarz praktyczny do zarządzenie Prezesa NFZ Nr 68/2016/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

W dniu 30 czerwca 2016 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 68/2016/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Konieczność wydania nowego zarządzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika z utraty mocy obowiązującej przez zarządzenie Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX