Paszkowski Artur, Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 84/2015/DSM zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 84/2015/DSM zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

W dniu 2 grudnia 2015 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 84/2015/DSM zmieniające zarządzenie Nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 65/2014/DSM z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Zarządzenie implementuje przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w części dotyczącej dodatkowych środków na świadczenia realizowane przez pielęgniarki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX