Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 62/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w... - OpenLEX

Paszkowski Artur, Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 62/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 62/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W dniu 29 czerwca 2016 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Konieczność wydania nowego zarządzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika z utraty mocy obowiązującej przepisów, które stanowiły dotychczas podstawę wydania zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX