Bonarski Janusz, Komentarz do orzecznictwa sądowego i doktryny w sprawie możliwości skorzystania z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy (rozbudowy) budynku letniskowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2001 r.
Autor:

Komentarz do orzecznictwa sądowego i doktryny w sprawie możliwości skorzystania z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy (rozbudowy) budynku letniskowego

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dnia 1 stycznia 2002 r. odliczeniu od podatku podlegało 19% wydatków poniesionych w roku podatkowym przeznaczonych m.in. na własne potrzeby mieszkaniowe, związanych z budową budynku mieszkalnego czy też rozbudową budynku na cele mieszkalne . Ulga ta została zniesiona z dniem 1 stycznia 2002 r., na mocy przepisów zmieniających , z jednoczesnym zachowaniem prawa do odliczania kolejnych wydatków na kontynuację danej inwestycji – do dnia 31 grudnia 2004 r.

Ta pozornie prosta regulacja stwarza wiele problemów, zwłaszcza w sytuacji, gdy chodzi o domek letniskowy. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z tego, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „budynek mieszkalny” czy też kwestii „zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”, wobec czego w orzecznictwie, jak też w doktrynie, spotykamy różne stanowiska co do zakresu stosowania tej ulgi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX