Warmińska-Friberg Ewa, Kodeks Etyki Farmaceuty RP - co zakładają zmiany z 13.03.2024 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Kodeks Etyki Farmaceuty RP - co zakładają zmiany z 13.03.2024 r.

Nowelizacja Kodeksu Etyki Farmaceuty Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie 13.03.2024 r., wprowadza zmiany wpływające na zasady wykonywania zawodu przez farmaceutów i polegają one na wzmocnieniu niezależności i samodzielności zawodu farmaceuty, zasad kontaktu z pacjentem czy zasad dotyczących reklamy. W ramach komentarza przeanalizowane zostały wszystkie zmiany wprowadzone do Kodeksu oraz jaki one mają wpływ na sposób wykonywania zawodu farmaceuty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX