Katalog dozwolonych czynności procesowych w postępowaniu w niezbędnym zakresie - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Katalog dozwolonych czynności procesowych w postępowaniu w niezbędnym zakresie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Katalog dozwolonych czynności procesowych w postępowaniu w niezbędnym zakresie

Pomimo, że dochodzenie w niezbędnym zakresie ma odznaczać się mniejszym formalizmem niż śledztwo bądź dochodzenie, nie oznacza to złagodzenia wymagań dla wykonywanych w tym trybie czynności procesowych. Organy postępowania muszą udokumentować każdą czynność procesową w sposób przewidziany przez kpk, a więc z reguły w formie protokołu, którego treść ściśle określa art. 148 kpk.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX