Bartosiewicz Adam, Smaga Monika, JPK_EWP (ewidencja przychodów)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

JPK_EWP (ewidencja przychodów)

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny zaczął obowiązywać mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. - obowiązkowa od tego momentu jest wysyłka JPK_VAT. Pozostałe struktury JPK, między innymi JPK_EWP, obowiązują od 1.07.2018 r. - z nich przedsiębiorca rozlicza się jedynie na żądanie organów podatkowych. Strukturą, która dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest struktura JPK_EWP – Ewidencja przychodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX