Jak pracownik może odzyskać należne wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy? -poradnik krok po kroku - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Jak pracownik może odzyskać należne wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy? -poradnik krok po kroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Jak pracownik może odzyskać należne wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy? -poradnik krok po kroku

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, który powstał w celu ochrony roszczeń pracowników w przypadku gdy pracodawca nie posiada środków na uregulowanie swoich zobowiązań wobec pracowników. Środki FGŚP zaspokajają niektóre roszczenia pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX