Grochecka-Goljan Karolina, Wachowska Agnieszka, Istota i praktyczne aspekty umowy SLA

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Istota i praktyczne aspekty umowy SLA

„Umowa SLA (ang. Service Level Agreement, dalej SLA lub umowa SLA) – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług – jest nieodłącznym elementem rynku IT. Pomimo tego, że SLA co do zasady nie ma charakteru samoistnego i zwykle jest elementem składowym innej umowy – czy to w formie bezpośrednich postanowień w niej zawartych, czy też załącznika do danej umowy (np. wdrożeniowo-serwisowej, serwisowej, korzystania z oprogramowania w chmurze obliczeniowej itp.), należy jej przypisać niezwykle ważną rolę w kształtowaniu wzajemnych obowiązków stron umów IT, a także wynikającej stąd odpowiedzialności dostawcy IT. W komentarzu zostały umówione aspekty, których właściwe uregulowanie w umowie SLA przekłada się, a przynajmniej powinno się przekładać na jej wykonywanie. Dobra umowa SLA – w przypadku braku własnych zasobów IT lub braku odpowiednich kompetencji wewnętrznych – znacząco ułatwia współpracę z zewnętrznym dostawcą stawiając mu jasne i mierzalne wymagania. Niniejszy komentarz skierowany jest do podmiotów, które stoją przed wyzwaniem jakim jest przygotowanie dobrej umowy SLA, czyli takiej która jest zrozumiała dla obu stron i jednocześnie łatwa w egzekucji, ale również do wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematem SLA.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX