Lipiec-Warzecha Ludmiła, Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Gospodarowanie mieniem jednostki finansów publicznych wiąże się z obowiązkami nałożonymi między innymi przez ustawę o rachunkowości. Jednym z takich obowiązków jest dokonywanie okresowej inwentaryzacji. Należy pamiętać, że naruszenie tego obowiązku, poprzez zaniechanie jej przeprowadzenia, rozliczenia, bądź przeprowadzenia lub rozliczenia w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości wiąże się z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX