Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Interpretacje przepisów prawa podatkowego - środki prawne, ochrona prawna, milcząca interpretacja

Przepisy regulujące gwarancje ochronne, zostały w sposób istotny rozbudowane oraz poddane zmianom, wynikającym z odmiennego niż dotychczas charakteru prawnego całej instytucji. Niestety, odkodowanie norm prawnych z tego zakresu, nie jest rzeczą prostą i już dziś budzi szereg wątpliwości i pytań. Do swoistych rozwiązań ochronnych zaliczyć należy również tzw. milczącą interpretację, która oznacza zaistniałą ex lege fikcję prawną wydania interpretacji stwierdzającej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?