Izdebski Jan M., Instytucje postępowania celnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2021 r.
Autor:

Instytucje postępowania celnego

Postępowanie celne to jurysdykcyjne postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie do wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu konkretnemu podmiotowi uprawnienia bądź nałożenia na ten podmiot obowiązku w zakresie prawa celnego. Postępowanie celne nie jest przedmiotem odrębnej regulacji ustawowej. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne – dalej pr. cel. – w art. 73 w kwestii postępowania w sprawach celnych zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., regulującego postępowanie podatkowe z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Wprowadzenie Unijnego Kodeksu Celnego zmieniło rolę uzupełniających przepisów prawa krajowego – wydanie decyzji celnej zostało uregulowane w przepisach unijnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy