Izdebski Jan M., Instytucje postępowania celnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Instytucje postępowania celnego

Postępowanie celne to jurysdykcyjne postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie do wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu konkretnemu podmiotowi uprawnienia bądź nałożenia na ten podmiot obowiązku w zakresie prawa celnego. Postępowanie celne nie jest przedmiotem odrębnej regulacji ustawowej. Art. 73 pr.cel. w kwestii postępowania w sprawach celnych zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Wprowadzenie Unijnego Kodeksu Celnego zmieniło rolę uzupełniających przepisów prawa krajowego – wydanie decyzji celnej zostało uregulowane w przepisach unijnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX