Kołodziejczyk Edward, Instruktaż stanowiskowy dla pracownika zatrudnionego jako drukarz

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Instruktaż stanowiskowy dla pracownika zatrudnionego jako drukarz

Celem instruktażu stanowiskowego jest dostarczenie pracownikowi, po pierwsze - informacji o niebezpiecznych, szkodliwych lub tylko uciążliwych czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, po drugie - wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych oraz nauczenie efektywnej i bezpiecznej obsługi maszyny drukarskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX