Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz, Informacje PIT-11 dla uzyskujących dochody z praw majątkowych i działalności wykonywanej osobiście

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Informacje PIT-11 dla uzyskujących dochody z praw majątkowych i działalności wykonywanej osobiście

Ustawodawca podzielił przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne według źródeł ich uzyskiwania. Niestety zrobił to niekonsekwentnie, wobec czego istnieje wiele wątpliwości, jak należy klasyfikować poszczególne przychody. Tymczasem przypisanie przychodu do danego źródła ma kolosalne znaczenie – zależy od tego sposób opodatkowania, wysokość kosztów, czy możliwość potrącania straty w kolejnych latach.

1. Źródła przychodów

Podstawowy problem dotyczący przychodów z praw majątkowych i działalności wykonywanej osobiście, to przypisanie ich do właściwego źródła przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Konkurencyjne są bowiem dwa zagadnienia:

1) działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) lub

2) kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.).

Oba źródła doczekały się dodatkowej regulacji. Zgodnie z art. 13u.p.d.o.f. za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX