Gąsiorek Piotr, Szłyk Katarzyna, Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie (orzekanie i organizacja)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autorzy:

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie (orzekanie i organizacja)

Komentarz poświęcony jest omówieniu zagadnień dotyczących indywidualnego obowiązkowego nauczania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. W treści komentarza wskazane zostały podstawy prawne prowadzenia nauczania indywidualnego oraz bardzo szczegółowo przedstawione procedury orzekania o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. Omówione także zostały warunki organizowania indywidualnego nauczania. Szczególna uwaga poświęcona została dokładnemu przedstawieniu w tym zakresie zadań dyrektora przedszkola lub szkoły. Komentarz adresowany jest do dyrektorów przedszkoli i szkół oraz do zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Przedstawiony materiał będzie również pomocny wszystkim rodzicom (opiekunom prawnym), zainteresowanym możliwością indywidualnego nauczania ich dziecka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX