Tymorek Krystyna, Indywidualne konta emerytalne - zasady funkcjonowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 sierpnia 2007 r.
Autor:

Indywidualne konta emerytalne - zasady funkcjonowania

Krótka, wyczerpująca prezentacja najważniejszych zasad gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach. Autorka przywołuje genezę IKE oraz szczegółowo omawia prawa i obowiązki oszczędzających oraz instytucji finansowych prowadzących konta. Tekst uzupełnia tabelka podająca maksymalne wysokości wpłat na indywidualne konta emerytalne w latach 2004 i 2005 a także sposób ich obliczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX