Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w świetle ustawy o działalności leczniczej

Niniejszy komentarz został poświęcony działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy i lekarzy dentystów w miejscu wezwania. Autor omawia warunki jakie muszą zostać spełnione dla wykonywania działalności w tej formie oraz wskazuje na konsekwencje wynikające z niezachowania tychże warunków. W komentarzu opisano też kwestie związane z procedurą rejestracyjną podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem konsekwencji nowej regulacji dla podmiotów już prowadzących działalność leczniczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?