Import docelowy i cenowy produktów leczniczych - OpenLEX

Sławatyniec Łukasz, Import docelowy i cenowy produktów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 listopada 2013 r.
Autor:

Import docelowy i cenowy produktów leczniczych

Komentarz omawia regulacje dotyczące sprowadzania do Polski produktów leczniczych, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia, zarówno w przypadku, gdy dany lek nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce (import docelowy), jak i w sytuacji, gdy został dopuszczony do sprzedaży, ale cena sprowadzanego produktu jest konkurencyjna (import cenowy). W artykule przedstawiono także procedurę sprowadzania produktów leczniczych do Polski w ramach importu docelowego oraz przesłanki stosowania importu i związane z tym zagrożenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX