Golba Jan, Gospodarka komunalna - pojęcie i jego zakres

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Gospodarka komunalna - pojęcie i jego zakres

W komentarzu praktycznym autor przybliżył problematykę prowadzenia gospodarki komunalnej oraz wykonywania zadań publicznych w kontekście najczęstszych nieprawidłowości w uchwalanych przez gminy regulacjach prawnych. Autor przedstawił również własne stanowisko w odniesieniu do zagadnień, które w ostatnim czasie zaczynają być inaczej postrzegane w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX