Stępniak Joanna, Fundusz Emerytur Pomostowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor:

Fundusz Emerytur Pomostowych

Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani są do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Takie obowiązki nałożyły na płatników składek (m.in. pracodawców) przepisy ustawy o emeryturach pomostowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX