Kołakowska Karolina, Formy zaangażowania uczelni wyższych w prowadzenie działalności leczniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 lipca 2016 r.
Autor:

Formy zaangażowania uczelni wyższych w prowadzenie działalności leczniczej

Celem niniejszego komentarza jest omówienie możliwości uczestniczenia uczelni wyższych w prowadzeniu działalności leczniczej. Autorka koncentruje się na rozróżnieniu uczelni medycznych, publicznych uczelni niemedycznych i uczelni niepublicznych oraz analizuje dostępne dla nich możliwości w świetle przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o działalności leczniczej przed i po nowelizacji art. 106 prawa o szkolnictwie wyższym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX