Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych - zagadnienia ogólne - OpenLEX

Szołno-Koguc Jolanta, Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 maja 2014 r.
Autor:

Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych - zagadnienia ogólne

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą tworzyć funduszy celowych, ponieważ brak dla takiego działania stosownej podstawy prawnej. Aktualne regulacje ustawy o finansach publicznych przewidują możliwość istnienia tylko państwowych funduszy celowych. Zgodnie z ustawową definicją państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy, jego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Fundusz taki nie posiada osobowości prawnej, stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister lub inny organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Ze środków państwowego funduszu celowego j.s.t. mogą być udzielane pożyczki i dotacje, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX